Privacy

Fashion-Giftcard.nl (Fashion Giftcard B.V.(FG)) stelt je interesse in ons product alsmede je bezoek aan onze internetsite zeer op prijs. Bij FG doen wij ons best om je zoveel mogelijk controle over jouw persoonlijke gegevens te geven en is het voor ons belangrijk dat je je bij het bezoeken van onze internetsite op je gemak voelt. De door jouw verstrekte persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden. Tevens kan FG besluiten om jouw gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven waarvan zij vindt dat deze je aantrekkelijke aanbiedingen kunnen doen.

Je kunt te allen tijde kenbaar maken dat je niet wenst dat jouw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, via onderstaande communicatiekanalen. Fashion Giftcard (FG) streeft ernaar zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Om persoonsgegevens te beschermen past FG technische en organisatorische maatregelen toe.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je tot FG te wenden met het verzoek je mede te delen of jouw betreffende gegevens in een bestand zijn opgenomen en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek zal FG je de gewenste informatie verschaffen. Desgewenst kun je verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen.

Het is mogelijk dat persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid en in opdracht van FG door een derde partij worden verwerkt. FG draagt er zorg voor dat deze derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de registratie van jouw persoonsgegevens. Daarnaast ziet FG er op toe dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit reglement staat omschreven.

Door gebruik te maken van de producten en diensten van FG stem je als bezoeker, geïnteresseerde of als klant in met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in dit reglement.
Omdat FG steeds streeft naar unieke adresseerbaarheid vraagt zij je jouw gegevens naar waarheid te verstrekken. Mocht je jouw gegevens niet naar waarheid verstrekken, dan kan FG niet instaan voor de kwaliteit van haar dienstverlening.

Neem contact met ons op voor meer informatie.